Malinin korebus

444

Malinin korebus (Coraebus rubi) je štetni insekt koji napada maline, kupine i ruže, kao i mnoge druge biljne vrste, na kojima pravi karakteristična zadebljanja na stabljikama.

Odrastao malinin korebus dužine je od 8 do 11 mm i crne je boje sa ljubičastim prelivima, dok na krilima može da ima karakteristične sive šare. Larve ovog insekta imaju belu boju koja pomalo vuče na smeđu i mogu narasti do dužine od 30 mm.

Larve se lako uočavaju na proleće kad se pupoljci na napadnutim izbojcima uopšte ne razvijaju, lako se lome pri osnovi ako se povuku ili saviju na jednu stranu. U našim uslovima održava se u prirodi na divljim sortama ruže, maline i kupine, ali redovno se može naći i u voćnjacima i ružičnjacima.

Malinin korebus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odrasle larve u izbojcima svoje hraniteljke. Imago se pojavljuje u drugoj polovini maja i leti sve do polovine juna. Posle kraćeg perioda ishrane lišćem, imaga kopuliraju i ženke polažu jaja. Jaja polažu pojedinačno na jednogodišnjim (svežim) izbojcima i to pri osnovi ili u prvoj trećini njihove dužine. Posle oko dve do tri nedelje embrionalnog razvića pile se larve i neposredno iz jajeta ubušuju se u izbojak.

Larve prodiru kroz koru i ubušuju se u kambijalni sloj i sprovodno tkivo, a zatim kretanje nastavljaju kroz drveni sloj, te kasnije dolaze skoro do srži, pa odatle ravno ili spiralno kreću se na toj dubini prema osnovi izbojka. Do kraja leta većina larvi završava razviće i u osnovi izbojka prezimljava, a ostale larve dozrevaju nakon ishrane u proleće. U proleće sledeće godine pripremaju se za ulutkavanje.

Suzbijanje se sastoji od nekoliko mera:

– preventivno – korišćenjem zdravog sadnog materijala
– mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje zaraženih izbojaka kako bi se sprečio izlazak imaga, ali se mora voditi računa o tome da se izbojci odseku pri samom korenu
– hemijske mere se sprovode samo protiv imaga – prvo prskanje pre početka polaganja jaja, a drugo oko dve nedelje kasnije.


reklama