Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

169

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda kad je temperatura vazduha u stajama neznatno viša od one spoljašnje.

Staja ima funkciju da zaštiti životinje i njihova ležišta od promaje, hladnog vetra, kiše i snega. U toku zimskog perioda važno je obratiti pažnju na dobru ventilaciju jer snabdevanje životinja svežim vazduhom, odnosno kiseonikom, doprinosi sprečavanje bolesti i ostvarivanje većih proizvodnih rezultata. Takođe je neophodno redovno menjati prostirku koja mora biti suva jer mokre površine za ležanje povećavaju gubitak toplote, a time raste i opasnost od oštećenja vimena. Izđubravanje bi trebalo da se vrši uredno, najmanje dva puta dnevno, a količina čiste prostirke za muzne krave kreće se od 3-5 kg po grlu. Što krava ima veću proizvodnju mleka, više joj odgovaraju niže temperature jer na njih povoljnije utiče suv i hladan vazduh u stajama za razliku od vlažnog i toplog vazduha koji je nepovoljan.

Glavni problem mnogobrojnih staja je prevelika količina vlage koja u kombinaciji sa toplotom dovodi do smanjenja proizvodnje mleka. Kad su klimatski uslovi u stajama slični onim na otvorenom prostoru, taj problem je rešen. Zbog toga bi uslovi u stajama trebalo da budu slični onima na otvorenom prostoru i u skladu sa potrebama životinja.

Takođe bitan faktor predstavlja i napajanje stoke, jer nedovoljan unos vode drastično obara proizvodnju. Količina vode u organizmu domaćih životinja zavisno od vrste i kategorije, i kreće se od 40-70% njihove telesne mase. Ona se nalazi u svim tkivima organizma. U kostima je ima 13-40%, u masnom tkivu 6-18%, a u drugim tkivina i do 80%. Iz svega se može zaključiti koliko je značajno svakodnevno obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. Gubitak vode preko 15-20% dovodi do gašenja svih fizioloških funkcija i smrti životinja.

U zimskom periodu imamo problema sa napajanjem jer životinje unose manju količinu vode od optimalne jer voda nije uvek čista, sveža ili je suviše hladna, tvrda, mikrobiološki je neispravna ili nemaju pristup istoj zbog smrzavanja vode u cevima. Za jednu muznu kravu potrebno je obezbediti 50-75 l vode, za priplodnu suprasnu krmaču i nerasta 30-40 l vode, za prasad, zavisno od starosti, od 0,5-2,5 l, za ovce 8-10 l, za priplodne konje 50-70 l, a za kokoške nosilje od 0,3-0,5 l.

Takođe je potrebno obezbediti dovoljne količine hrane i paziti da u hranilice ne dospe zaleđena i suviše hladna hrana. Ovo se pre svega odnosi na silažu. Preporuka je da se uveče pripremi potrebna količina hrane kako bi temperatura hrane do jutra bila ista kao i temperatura u stajama.

Izvor: dipl. inž. Gordana Vujaklija, PSSS Loznica

Foto: Pixabay, Free Images


reklama