Ministarstvo poljoprivrede poziva da se do 11. marta dostave sugestije na Nacrt programa za poljoprivredu

67

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine , čija je izrada počela 14. decembra 2021. godine, a o čemu je putem zvaničnog sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i platforme E-konsultacije obaveštena zainteresovana javnost.

Program predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora poljoprivrede na srednjoročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14). Kao planski dokument, Program definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iz resornog ministarstva mole sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa dostave na elektronsku adresu milica.jevtic@minpolj.gov.rs do 11. marta 2022. godine.

TEKST NACRTA

Foto: Freepik


reklama