Ministarstvo rada pruža podršku ekonomskom osnaživanju žena na selu

6

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je konkurs za dodelu finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, za šta je opredeljeno tri miliona dinara.

– Želimo da naše žene budu cenjene i poštovane, da u budućnosti naš odnos prema njima bude primer i drugima – poručuje ministar Zoran Đorđević.

Kako stoji u konkursnoj dokumentaciji, maksimalni iznos koje udruženje može potraživati je 300.000 dinara.

S obzirom na to da žene koje žive u seoskim područjima čine jednu od najranjivijih grupa u pogledu jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života, objašnjavaju u ministarstvu, opšti cilj konkursa odnosi se na poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena na selu.

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena, ističe se, izrazio je posebnu zabrinutost zbog postojanja nejednakosti između žena u gradu i žena na selu u pogledu životnog standarda i zaposlenosti, pogotovo starijih žena.

Komitet je, takođe, navode u ministarstvu, zabrinut zbog činjenice da postoji diskriminacija žena na selu u pristupu imovini usled tradicionalnih i društvenih obrazaca koji favorizuju muškarce kao nosioce imovinskih prava.

Stoga je, kažu, preporučio Srbiji da obezbedi ženama na selu, uključujući starije žene, neometan pristup odgovarajućem životnom standardu, zapošljavanju i imovinskim pravima.

Kako stoji u konkursnoj dokumentaciji, očekivani datum početka realizacije izabranih projekata je 25. oktobar ove godine, a projekti moraju da se realizuju u Srbiji do 25. marta 2019. godine.

Rok udruženjima da pošalju prijave i predloge projekata je najkasnije 14. avgust ove godine, piše u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U skladu sa principima Vlade Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će dalje unapređivati položaj svih svojih građana ravnopravno – i žena i muškaraca, rekao je resorni ministar Zoran Đorđević.

Posebna pažnja ženama koje žive i rade na selu, biće pružena kroz socijalno preduzetništvo i donošenjem Zakona o socijalnom preduzetništvu, naglasio je Đorđević tokom sastanka sa predstavnicama Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, saopšteno je iz njegovog kabineta.

– Vlada Republike Srbije i ministarstvo na čijem sam čelu nastaviće aktivno da radi na poboljšanju položaja žena u Srbiji. Želimo da naše žene budu cenjene i poštovane, da u budućnosti naš odnos prema njima bude primer i drugima. Naši građani treba da znaju da država, kroz zakone i institucije, stvara pravi ambijent za podršku ženama uopšte i njihovom ekonomskom osnaživanju – rekao je ministar.

Đorđević je napomenuo da je neophodno najpre eliminisati stereotipe koji postoje kad su u pitanju prava muškaraca i žena i aktivno raditi na ekonomskom osnaživanju žena, jer se time omogućava njihova nezavisnost i preventivno deluje na sprečavanje nasilja nad ženama.

On je ukazao da je donošenje Zakona o rodnoj ravnoravnosti, koji će doprineti još boljem statusu žena u našem društvu, takođe jedan od prioriteta Ministarstva u narednom periodu, napominjući da se Srbija zalaže za suzbijanje svake vrste diskriminacije i ostvarivanja ravnopravnosti i jednakosti, kao i zaštite ljudskih prava.

Đorđević je najavio da će pored Zakona o rodnoj ravnopravnosti, na čijoj izradi je rad u toku u saradnji sa Švedskom, uskoro pred poslanicima predstaviti i Zakon o zabrani diskriminacije.

– Srbija ima dosta pohvala od Evropske unije, naročito kada je u pitanju zastupljenost žena u upravnom delu i mi želimo da one budu prisutne u svim segmentima našeg društva i svim organizacijama – napomenuo je ministar.

Foto: Pixabay, www.minrzs.gov.rs


reklama