Mlečnost krava muzara

460

Svaki poljoprivrednik koji se bavi uzgojem krava muzara razmišlja o tome kako da dođe do više mleka, a izazivanje mlečnosti kod muzara je u ovoj poljoprivrednoj grani važan zadatak koji uvećava prinose.

Prvih dana posle teljenja ishrana muzara trebalo bi da bude nešto smanjena kako bi se sprečilo naglo nadolaženje mleka i oboljenje vimena. Kad tele prestane da pije kolostralno mleko, 5-7 dana posle teljenja, postepeno se povećava količina hrane, što izaziva povećano lučenja mleka.

Posle teljenja kod krava postepeno dolazi do povećanja nivoa lučenje mleka. Ovo povećanje dostiže maksimum negde oko 4-6 nedelja posle porođaja. Zatim nastaje period kad mlečnost prestaje da raste, a potom počinje da postepeno opada, sve do potpunog zasušenja. U drugom i trećem mesecu laktacije, kad daju najviše mleka (period lučenja mleka), krave ostaju ponovo bremenite. Tada u organizmu nastaje promena u radu žlezda za unutrašnju sekreciju (lučenje) što uslovljava i opadanje u mlečnosti. Kako bremenitost više odmiče, tako je veće opadanje mlečnosti.

U jednom zapatu nisu sve krave iste, i njihove potrebe za hranom i hranljivim sastojcima su različite. Znači, ne mogu se sve krave hraniti na istovetan način, već je potrebno količinu i kvalitet hrane prilagoditi svakoj životinji. Pošto je u praksi to teško izvodljivo, pribegava se grupisanju krava. Sve krave koje su slične u pogledu krupnoće, stanja bremenitosti i količine mleka, dobijaju istovetan obrok. Na manjim individualnim gazdinstvima sa nekoliko krava nije moguće stvarati grupe. U tom slučaju pribegava se sastavljanju osnovnog obroka, koji podmiruje potrebe organizma za održavanje života i proizvodnju mleka, recimo oko 10 kg. Sve životinje dobijaju taj osnovni obrok. Krave koje daju preko 10 kg mleka dobijaju i dopunski obrok. Ovaj deo obroka se obično sastoji od smeše koncentrata čiji jedan kilogram daje onoliko hranljivih jedinica koliko je neophodno za proizvodnju jednog kilograma mleka. Osnovni obrok dnevno može da sačinjava oko 4 kg sena, 20-25 kg silaže i oko 1-1,5 kg koncentrata. U toku leta osnovni obrok može u potpunosti da pokrije dovoljna količina kvalitetne zelene mase, koju životinje uzimaju po volji.

Izvor: dipl. inž. Ljiljana Nerandžić, PSSS Kraljevo

Foto: Free Images, Pixabay


reklama