Mrazopuc i kako sanirati posledice

204

Temperaturna kolebanja tokom zime mogu dovesti do stvaranja mrazopuca – uzdužno pucanje kore stabla i ramenih grana.

Ta mesta predstavljaju idealna staništa za prezimljavanje štetnih organizama. Krećenjem stabla tokom zime i u ranim prolećenim danima preventivno se deluje na pojavu mrzopuca.

Usled čestih temperaturnih oscilacija dolazi do zagrevanja i voćka kreće sa vegetacijom. To može biti pogubno ako zahladni. Zbog naglog pada temperature (minus), „sokovi“ koji krenu kroz voćku smrzavaju se, što uzrokuje pucanje sprovodnih snopića, kapilara i kore stabla – dolazi do pojave mrazopuca. Upravo ta mesta u rano proleće predstavljaju idealna staništa za razvoj gljivičnih i bakterijskih infekcija.

Krečenjem se utiče na odlaganje kretanja vegetacije u proleće, pa se izbegavaju štete na stablu ramenim granama i pupoljcima usled pojave ranih prolećnih mrazeva i naglih temperaturnih kolebanja.

I pored svega toga, ukoliko dođe do ove pojave, potrebno je ranu očistiti oštrim predmetom do zdravog tkiva, dezinfikovati bakarnim preparatom, a zatim premazati kalemarskim voskom i na taj način sprečiti ostvarenje moguće infekcije i naseljavanje patogena u samu voćku.

Izvor: dipl. inž. Lidija Vulović, PSSS Kragujevac

Foto: William Jacobi, Colorado State University, Bugwood.org, James Solomon, USDA Forest Service, Bugwood.org


reklama