Nacrt novog Zakona o lovstvu Republike Srpske upućen u redovnu skupštinsku proceduru

30

Polaganje lovačkih ispita, izdavanje dozvola za lov, kao i izrada lovnih osnova samo su deo poslova koje je do sada radilo resorno ministarstvo, a za koje će, ukoliko pripremljeni Nacrt novog zakona o lovstvu dobije zeleno svetlo u Narodnoj skupštini RS, biti zadužen Lovački savez Srpske.

Vlada Srpske usvojila je Nacrt zakona o lovstvu kojim je, između ostalog, izvršena podela nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Lovačkog saveza RS.

Kako je navedeno u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću, ministarstvo je zadržalo regulatorna ovlaštenja i upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, a ostale nadležnosti u vidu javnih ovlaštenja prenesena su na Lovački savez. Ovaj prenos ovlaštenja, kažu u Vladi, ima za cilj efikasniji rad lovačkih udruženja, kao i smanjenje administrativnih postupaka koji su do sada bili propisani.

Sekretar Lovačkog saveza RS Živojin Lazić kazao je za „Glas Srpske“ da na terenu imaju velikih problema u rešavanju raznih sporova, gde se članovi udruženja masovno zavađaju.

– Takve će probleme ubuduće rešavati savez, kao drugostepeni organ i sva udruženja moraće da usklade svoje statute sa našim. Nekoliko udruženja je zbog neregulisanih pitanja kroz svoje statute bilo u situaciji da izgubi lovište. Iz tog razloga sva udruženja će, pre nego što pošalju svoj statut u sud na registraciju, morati da traže mišljenje Lovačkog saveza. To je najznačajnija odredba i ona konačno uvodi red u lovstvo – kazao je Lazić.

Dodao da je statut i do sada bio obaveza koja nije bila utemeljena u zakon, zbog čega su udruženja samoinicijativno donosila svoja pravila, gde je, primera radi, pisalo da predsednik udruženja suspenduje lovca, protiv kojeg nije vođen postupak po godinu-dve, što je na kraju stvaralo probleme Lovačkom savezu.

Jedan od gorućih problema do sada je bio i nedostatak znakova pored puta koji upozoravaju vozače da na određenoj deonici ima divljači, zbog čega su u slučaju saobraćajne nesreće u kojoj učestvuju divlje životinje, kaže Lazić, deblji kraj uglavnom izvlačila lovačka udruženja, koja su zahtevala takva obaveštenja za vozače na više mesta.

– Kad se desi šteta, onda svi optužuju lovačka udruženja. Kako bi se to izbeglo zatražili smo da ubuduće na putevima, kad se desi nesreća, odgovornost preuzme preduzeće koje je zaduženo za održavanje tih puteva – objasnio je Lazić.

Da će novi propisi umnogome pojednostaviti procedure saglasan je i kao stručno lice za lovstvo u banjalučkom Lovačkom udruženju „Zmijanje“ Darko Jovanić. On je kazao da očekuju da novi propisi eliminišu odredbe koje su stvarale probleme, najviše kada je reč o odgovornosti u smislu saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuje divljač.

– Aktuelnim zakonom su nejasno propisane nadležnosti u smislu zaštite i bezbjednosti u saobraćaju – kazao je Jovanić i dodao da se nada da će novi propisi umnogome olakšati lovstvo.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS ističu da je Zakon o lovstvu donesen 2009. godine i u dosadašnjoj primeni imao je samo jednu izmenu i dopunu i to 2013. godine.

– S obzirom na to da je prošlo mnogo godina od donošenja zakona i izmena i dopuna zakona, a uvažavajući činjenicu da su se u međuvremenu značajno promenile okolnosti u oblasti lovstva, zaštite životne sredine i oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potrebno je doneti i novi zakon o lovstvu – kazali u resornom ministarstvu.

Foto: Envato


reklama