Nadograđuje se sistem za kontrolu upotrebe sredstava za zaštitu bilja

53

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javnu nabavku za nadogradnju informacionog sistema sa modulima za kontrolu prodaje i upotrebe sredstava za zaštitu bilja i za obračun i isplatu refakcije plaćene akcize na derivate nafte u poljoprivredne svrhe.

Procenjena vrednost nabavke je 164 miliona dinara.

Rok za dostavu dokumentacije je 11. decembar.

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, sistem kontrole sredstava za zaštitu će omogućiti detaljno praćenje prodaje i distribucije pesticida na svim prodajnim mestima, čime će se stvoriti transparentno i odgovorno okruženje za poljoprivrednike, trgovce pesticidima i relevantne nadležne organe.

Precizira se da uvođenjem sistema za kontrolu i praćenje upotrebe pesticida, Ministarstvo poljoprivrede iskazuje svoju posvećenost održivoj poljoprivredi i zaštiti životne sredine, kao i zaštiti interesa poljoprivrednika i potrošača.

Ovaj sistem će, kako je navedeno, biti „jedan od ključnih alata za unapređenje agrarnog sektora zemlje, postignuće viših standarda u poljoprivredi i doprineće stvaranju sigurnijeg i zdravijeg okruženja za sve građane“.

Objašnjeno je da je cilj ove nabavke kontrola prodaje i upotrebe sredstava za zaštitu bilja, kao i formiranje evidencije koji je kupac, odnosno posebno svako poljoprivredno gazdinstvo, kupio koliko i kog sredstva za zaštitu bilja.

Prateću dokumentaciju preuzmite OVDE

Foto: Freepik


reklama