Naknade za objekte na melioracionom području biće umanjene za 50 odsto

53

Naknade za korišćenje javnih dobara za 2023. godinu biće umanjene za 50 odsto fizičkim licima i preduzetnicima koji su vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i objekata na melioracionom području, određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, objavljeno je iz JVP „Vode Vojvodine“.

Izmenama i dopunama zakona o pomenutim naknadama obuhvaćeni su zemljišta i objekti upisani u centralni registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, kao veterinarstvo, ako su istovremeno upisani i u registar poljoprivrednih gazdinstava.

JVP „Vode Vojvodine“ navodi da je početkom 2023. godine, pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara izdalo oko 240.000 rešenja za fizička lica, kojima se utvrđuje naknada za 2023. godinu za obveznike ako su u tom momentu bili registrovani na poratalu e-uprave.

Ovo preduzeće ističe da od marta 2023. godine nije izdavalo rešenja kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje za fizička lica, a ukupan broj takvih obveznika je oko 685.000.

Napominje se da lica, prijavljena na e-upravu, imaju mogućnost uvida u svoje finansijsko stanje putem tog portala.

Posle prikupljenih podataka od e-agrara i katastra, u narednom periodu JVP „Vode Vojvodine“, u skladu sa Zakonom, izdaće rešenja svim obveznicima za 2023. i 2024. godinu.

Preduzeće dodaje da će rešenja za 2023. godinu svim obveznicima, koji su Zakonom o nakanadama za korišćenje javnih dobara izuzeti od plaćanja naknade za odvodnjavanje, biti umanjena za dva kvartala, kao i obračunata kamatom za taj period.

Rešenjima za 2024. godinu biće utvrđeno da su u celosti oslobođeni od plaćanja svi obveznici koji spadaju u kategorije predviđene članom 85. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Ovo preduzeće ukazalo je i na neke poteškoće za utvrđivanje naknada, navodeći da je potrebno ukrstiti podatke o parcelama i objektima iz e-agrara, katastra, centralnog registra objekta i centralnog registra stanovništva.

JVP „Vode Vojvodine“ istaklo je da se promene u e-agraru ažuriraju na dnevnom nivou, što može dovesti do toga da se prethodno preuzeti podaci razlikuju od realnih podataka na dan kada obveznici budu primali rešenja.

Preduzeće dodaje se da se u e-agraru nalaze i pasivna gazdinstva, kao i da nema mogućnosti da samostalno proveri njihov trenutni status.

Pored toga, može se dogoditi da je gazdinstvo u trenutku izdavanja rešenja u pasivnom statusu, a da u toku godine pređe u aktivan status ili obrnuto.

Napominje se da je u skladu sa usmenim sporazumom sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, sa ciljem prevazilaženja problema u primeni zakona, dogovoreno je da u konkursima za 2024. godinu neće biti traženo uverenje o izmirenim obavezama po osnovu naknade za odvodnjavanje što može da dovede do umanjenja naplate.

Foto: Envato, Pixabay


reklama