Nastavljena revitalizacija Dunavca u Bačkom Monoštoru

49

Na inicijativu Udruženja građana „Bodrog“ i Mesne zajednice „Bački Monoštor“, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, već treću godinu, vrše izmuljivanje i čišćenje kanala poznatog kao Dunavac kod Bačkog Monoštora.

Radove na izmuljivanju kanala obišli su gradonačelnik Grada Sombora, Antonio Ratković, član Gradskog veća za oblast komunalnih delatnosti i investicija, Đorđe Zorić, i odbornik u Skupštini grada Sombora, Dalibor Forgić.

Dunavac kod Bačkog Monoštora dugačak je 2,3 kilometra, a kako ne pripada glavnom toku Hidrosistema DTD, nije izmuljivan decenijama unazad. Zahvaljujući radovima izmuljivanja koji se odvijaju u skladu sa uslovima koje je propisao Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, ovaj kanal će biti ponovo protočan, poboljšavajući vodosnabdevanje ovog dela Hidrosistema DTD i doprinoseći lepšoj i čistijoj prirodi.

Prema rečima odbornika Dalibora Forgića, završetkom radova na izmuljivanju ovog rukavca, znatno će se poboljšati turistička ponuda ovog dela Bačkog Monoštora.

– Izmuljavanje se vrši do dubine od tri do četiri metra, uspostavlja se ponovo vodotok i obnavlja se flora i fauna s tim. Nadamo se da će ovo doprineti turističkom potencijalu Bačkog Monoštora, da će ovde osvanuti turistički smeštaji, čarde i druge turističke ponude od kojih će koristi imati svi, kako turisti tako i domaćini – izjavio je odbornik u Skupštini grada Sombora, Dalibor Forgić.

Foto: Grad Sombor


reklama