Ne koristimo dovoljno potencijale biomase

51

Ograničeni resursi fosilnih goriva i efekat staklene bašte koji je čovek stvorio vraćaju nas na održiva goriva. Biomasa je naveći potencijal Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije koji, međutim, još nije dovoljno iskorišćen ili se eksploatiše uz veliko rasipanje energije.

U Srbiji nastane godišnje oko 9 miliona tona biljnih ostataka od čega samo sedam odsto koristimo za proizvodnju biomase.

Razlog tome, između ostalog, jeste i to što se mala količina zemljišta koristi u našoj zemlji u energetske svrhe, dok se u Nemačkoj za te namene koristi preko 20 odsto obradivih površina.

Kako bi se podigla svest o važnosti korišćenja obnovljivih izvora energije, u Skupštini Vojvodine održava se međunarodna konferencija pod nazivom „Biomasa potencijal za rast“.

– Treba smanjiti troškove energenata, odnosno smanjiti uvoz fosilnih goriva, čime ćemo svakako uštedeti tako što ćemo korsititi naše resurse kako bismo više proizveli biomase – kaže Snežana Sedlar, potpredsednica Skupštine Vojvodine.

– Korišćenjem biomase svakako dobijamo čistiju životnu sredinu a i takvim pristupom pre ćemo ispuniti zakonsku regulativu Evropske unije – dodaje Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede.

Na konferenciji se moglo čuti da čak 1,1 milion domaćinstava u Srbiji koristi drvo kao glavni energent, ali na način koji nije efikasan, i da bi trebalo povećati potrošnju drvne biomase koja se koristi za proizvodnju peleta i drvnog uglja.

Foto: Pixabay


reklama