Ne zaboravite na zaštitu jabuka

456

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, jabuke se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do faze zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza „mišje uši” (01-10 BBCH). U sistemu PIS-a prati se dozrevanje pseudotecija najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuka – prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi, u zavisnosti od regiona i sortimenta, utvrđene su dozrelosti pseudotecija od 8 do 20%.

Sa narednim padavinama prognozira se oslobađanje askospora u prirodnim uslovima i mogućnost ostvarenja infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

U zasadima jabuka gde je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelenih listića, pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

– Funguran OH 2 kg/ha
– Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%
– Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha
– Fungohem SC 0,1,5 – 0,3%
– Everest 0,3 – 0,4% ili dr.

Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog patogena – prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina (jaja lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.), preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncetraciji 3%.

Preporuka je da se tretman sprovede dan pred najavljene padavine.

Foto: PIS, Pixabay


reklama