Nega zasada jagode posle berbe

450

Rodni potencijal jagode za narednu godinu formira se tokom septembra pa sve do polovine novembra i u to vreme odvija se diferenciranje cvetnih pupoljaka. Koliko će se cvetnih pupoljaka diferencirati najviše zavisi od primenjenih agrotehničkih mera posle berbe – uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, đubrenje, navodnjavanje i zaštita od biljnih bolesti i štetočina.

Posle berbe jagode potrebno je nastaviti uklanjanje stolona sa živićima u više navrata sve dok izbijaju. Po pravilu ne bi trebalo dozvoliti obrazovanje živića.

Stoloni se mogu zakidati noktima, makazama ili kultivatorima pri redovnoj obradi zemljišta. Obavezno izbegavati otklanjati stolona čupanjem jer se time povređuju bokori jagode.

Obrada zemljišta u čistoj obradi obavlja se radi uništavanja korova i čuvanja vlage u zemljištu. Ona bi trebalo da bude plitka (5-6 cm) zbog plitkog korenovog sisitema biljaka i uglavnom se kombinuje sa uklanjanjem stolona.

Osnovno đubrenje NPK đubrivima potrebno je izvesti tokom septembra, zavisno od sadržaja u zemljištu ili orjentaciono oko 600 kg po hektaru na srednje obezbeđenom zemljištu. Đubrivo je potrebno uneti u zemljište obradom, a može se obaviti i dodatno preko lišća, zajedno sa sredstvima za zaštitu.

Navodnjavanje se može obaviti preko brazda (širine 10-15cm), natapanjem po sistemu „kap po kap“ ili veštačkom kišom.

U ovom periodu potrebno je zaštiti zasad od pegavosti lista kod onih sorti koje su podložne ovoj bolesti. Prvo prskanje se izvodi odmah posle berbe, a drugo početkom septembra.

Izvor: dipl. ing. poljoprivrede Silvija Hodžić

Foto: Pixabay


reklama