Nega zasada leske posle sadnje

1551

Nakon sadnje mladoj biljci leske potrebno je obezbediti dovoljno hraniva kako bi se nesmetano odvijali vegetativni i generativni procesi. Disbalans u hranivima u ovom periodu može zanatno da smanji broj resa i ženskih cvetova, zametanje i razvoj plodova. Takođe, takve biljke su osetljive na razne stresove.

Osnovni principi đubrenja posle sadnje:
•       U prve dve godine nakon sadnje primenjuju se manje količine azota (25-40 kg/ha). Azot bi trebalo primenjivati u toku aktivnog prolećnog rasta, jer podstiče rano formiranje drveta, rast stabla, izdanaka i listova. Potrebnu količinu azotnog đubriva poželjno je primeniti u tri aplikacije. Prva (45% ) tokom listanja – krajem marta do polovine aprila, drugu (45%) od polovine maja pa najkasnije do početka jula i, treća, ne više od 10% tokom septembra. Posle septembra se ne preporučuje primena azota zbog odlaganja zdrvenjavanja izdanaka, a leska u tom peridu slabo usvaja hraniva što bi dovelo i do nepotrebnih gubitaka hraniva.
•       Primena fosfora se ne preporučuje u prvim godinama posle sadnje, osim ako analiza zemljišta pokazuje jasan nedostatak ovog elementa. Veća količina fosfora trebalo bi da se primeni prilikom agromelirativnog đubrenja pre sadnje.
•       Kalijum se u mladim zasadima primenjuje samo ako je analiza zemljišta pokazala njegov nedostatak. Ključni momenat za njegovu primenu je tokom formiranja plodova u starijim zasadima.
•       Primena ostalih đubriva se izvodi samo ako se pojave simptomi nedostatka hraniva.
•       U zasadima leske veoma je važno primeniti đubrivo na pravom mestu, u zoni rasprostiranja korenovog sistema, kako bi se dobila najbolja iskorišćenost. Đubrivo je najbolje aplicirati direktno iznad zone korena.
•       Ručna primena đubriva, i ako je zahtevna za radnom snagom, smatra se pogodnom praksom u novoposađenim zasadima.

U prve četiri godine uzgoja zemljište u zasadu se održava kao jalovi ugar. To podrazumeva 2-3 ručna plevljenja oko žbunova (stabala) i isto toliko uništavanja korova u međurednom prostoru rotacionom tanjiračom ili tilerom. U prve dve godine ne preporučuje se korišćenje herbicida. Važno je istaći da dubina obrade zemljišta ne bi trebalo da bude veća od 5-7 cm, niti bliže od 20 cm od biljke.

Leska je veoma osetljiva na nedostatak vode i kao posledica toga može doći do uvenuća biljaka, smanjenja rasta biljke, opadanja lišća. Zbog ovoga bi uzgajivači trebalo posle sadnje da postave sistem za navodnjavanje.

U prvoj godini izdanci se obično ostavljaju da slobodno rastu, u skladu sa konačnim oblikom koji želimo da postignemo. Eventualni višak izdanaka koji bi mogli da ometaju rast biljke odstranjuje se ručno. U godini posle sadnje dozvoliti rast izdanaka na vrhu, a ukloniti sve druge mladice ili bočne izdanke.

Za Agro TV: master voćarstva i vinogradarstva Radmila Koprivica, PSSS Beograd

Foto: PSSS Beograd, Pixabay


reklama