Nema više prelaska granice „preko reda“ za kamione sa kvarljivom robom

34

Uprava carina saopštila je da je obustavila mogućnost prioritetnog prelaska granice za kamione koji prenose lako kvarljivu robu.

Kao razlog takve odluke, Uprava carina je navela tvrdnje pojedinih prevoznika da se status prioritetnog prelaska granice zloupotrebljava i da se van sezone svežeg voća i povrća u hladnjačama prevozi razna druga roba uz korišćenje povlašćenog statusa, pa se obilazi kolona, iako za to nema osnova.

Uprava carina je donela internu odluku da se privremeno obustavi ova mogućnost do konačnog dogovora sa prevoznicima o tome na koji način da se uredi ova oblast.

U saopštenju Uprave carine se navodi da su zajedno sa predstavnicima drugih državnih organa na granici i PKS, pozvali udruženja prevoznika da do kraja nedelje dostave svoje predloge o modalitetima prioritetnog prelaska granice za one koji transportuju lakokvarljivu robu, kako bi to pitanje moglo zajednički da se razmotri i u najkraćem roku uredi. Ističe se da će predlozi biti hitno razmotreni, a mere koje budu usaglašene će odmah početi da se primenjuju.

Izvor: Uprava carina

Foto: Pixabay


reklama