Neophodna oprema u kozarniku

163

Svaki kozar veoma dobro zna koliko je kvalitetna i odgovarajuća oprema važna za uzgoj, negu i dobre rezultate u kozarstvu. Oprema u kozarniku podrazumeva jasle, valove za koncentrat, pomične ograde i pojilice.

Jasle mogu biti od različitih materijala (najcešće drvo) i različitih oblika. Mogu biti pokretne i nepokretne, sa koritom za koncentrat na dnu ili bez. Korita za koncentrat se mogu i zasebno postaviti, a moraju osiguravati 0,17 do 0,2 m dužine korita po odrasloj kozi, a oko 0,1 do 0,12 m po jaretu. Što se tiče površine jasli potrebno je predvideti oko 0,35 do 0,4 m dužine jasli za odraslu životinju, a oko 0,1 do 0,2m dužine jasli po jaretu. Poželjno je da jasle nisu duže od 2-3 m, kako bi se lakše prenosile (jer često služe i kao pregrade). Najbolje je koristiti jasle sa zaštitnikom (kod kojih je širi razmak letvica u gornjem delu, a u donjem uži), jer se tako smanjuje rasipanje hrane.

Savremeni kozarnici obično imaju izgrađene hranidbene hodnike sa jaslama po sredini kozarnika, a pokretne jasle i korita za koncentrat se tek mestimično postavljaju ukoliko je broj grla veći nego što je predviđeno prostora u hranidbenom hodniku.

Kozarnici moraju biti opremljeni i pojilicama koje će osiguravati dovoljnu količinu sveže i čiste vode za životinje. Kapacitet pojilice ne bi trebalo da bude veći od 10 litara, kako bi se omogućilo da voda u pojilicama bude što svežija. Osim što voda treba da bude sveža, ona mora biti i odgovarajuće temperature (između 12 i 20 stepeni). Potrebno je osigurati oko 15 litara vode dnevno po kozi (8 do 10 litara popije koza, a ostatak služi za pranje opreme i posuda).

Imajući u vidu da koze ne vole da piju odozgo, a i kako bi se smanjilo prljanje vode, potrebno je postaviti pojilice tako da budu u visini ramenog zgloba, ili čak još više tako da se koze propnu na zadnje noge kad piju vodu.

Pomične ograde (pregrade) za pregrađivanje su nezaobilazan sastavni deo kozarnika. Visina im obično iznosi od 1,10 do 1,25 m, a služe za odvajanje pojedinih grupacija životinja.

Izvor: „Kozarstvo“ (Mostar, 2013), Prof.dr.sc. Marko Ivanković, Prof.dr.sc. Stanko Ivanković, Dipl. inž. Silvija Cavar, Dipl. inž. Meliha Šubara, Dipl. inž. Vinko Batinić, Dipl. inž. Matija Ćurković, Dipl. inž. Dubravko Pocrnja, Dipl. inž. Leona Puljić, Prof.dr.sc. Sonja Bijeljac, Mr.sc. Andrijana Boras, Dipl.oec. i dipl.nov. Marija Lasić

Foto: Pixabay


reklama