Nepovoljna hidrološka situacija ograničava plovidbu na Dunavu i Tisi

69

Usled trenutno izuzetno niskog vodostaja Dunava, nije moguć ulaz čamaca i jahti u prevodnicu Bezdan sa reke, saopšteno je iz JVP „Vode Vojvodine“.

Na deonici od Bezdana do Sombora, vodostaj u kanalu je trenutno za 30 centimetara niži od uobičajenog, tako da nije moguće ni otvaranje pontonskog mosta kod Bačkog Monoštora. Na prevodnici Bogojevo plovidba je moguća samo za manja plovila.

Zbog niskog vodostaja, na prevodnici na Brani na Tisi moguć je prolaz samo povila do 1,7 metara gaza.

Takođe, prevodnica Bečej i dalje nije u funkciji, usled kvara segmentne kanalske kapije, uzrokovanog udarom groma. JVP „Vode Vojvodine“ preduzelo je sve mere kako bi se kvar otklonio i hitno nabavila uništena elektro oprema, kojom se upravlja kapijom.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama