Nezadovoljstvo proizvođača mleka u Federaciji BiH

19

Proizvođači mleka sa područja opštne Sanski Most najavili su prestanak proizvodnje i prolivanje mleka ukoliko se mera Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, u vezi sa plaćanjem troškova veterinarskog pregleda mleka prilikom transporta, bude odnosila na njih.

Pomenuta mera u vidu obrasca nazvanog ’2B’ zaživela je početkom ove godine i predviđa dodatna izdvajanja kako bi se sirovo mleko, prilikom njegovog transporta do mlekare, podvrglo veterinarskoj i zdravstvenoj kontroli.

Međutim, sporno je što nije precizno formulisano ko bi trebalo da plaća dodatne troškove – proizvođači ili prerađivači mleka.

Prema rečima predsednika Udruženja poljoprivrednika opštine Sanski Most Huseina Selimovića, kooperantima mlekare ’Meggle’ iz Bihaća već su ponuđeni novi ugovori u kojima se predviđa da pomenute troškove snose neposredni proizvođači. Selimović ističe kako se radi o troškovima od pet feninga po proizvedenom litru mleka koji bi se na godišnjem nivou mogli meriti stotinama hiljada konvertibilnih maraka.

– Ono što je sigurno je da proizvođači ne pristaju na nove namete jer to vodi redukciji i smanjenju mlekarske proizvodnje. Spremni smo da se borimo za naše interese, a ukoliko treba organizovaćemo proteste i obustaviti proizvodnju – kaže Selimović.

Takođe, zanimljivo je da ni u mlekari ’Meggle’ ne pristaju da snose pomenute troškove, a o tome su obavestili nadležne institucije, dok je Selimović istakao kako će proizvođači mleka tražiti da ih zaštite resorno kantonalno i federalno ministarstvo.

Foto: Cover Images


reklama