Nova i moderna oprema za ribočuvare JVP “Vode Vojvodine”

394

V.d. direktora JVP “Vode Vojvodine“ Srđan Kružević predao je na korišćenje novu, modernu opremu Ribočuvarskoj službi preduzeća. Radi se o šest terenskih automobila i šest novih čamaca koji su predati ribočuvarima i spušteni u Dunav.

– Ovo je prvi korak, a sledeći je formiranje najmodernijeg, najsavremenijeg i jedinog u regionu monitoring centra, koji pravimo da bismo uspeli da sprovodimo monitoring na svim onim kritičnim područjima gde nam se dešava krađa ribe. To ćemo koristiti i da svedemo zagađivače na jedan normalan odnos prema životnoj sredini – najavio je Kružević.

On je napomenuo da je u toku i nabavka drona, koji će se koristiti u borbi protiv ribokradica, ali i druge opreme koja će biti postavljena na ribolovnim vodama.

– Sa dronom ćemo kroz monitoring centar imati jasnu sliku gde se oni nalaze. Te snimke moći ćemo da koristimo posle i u nekim procesima protiv ribokradica, što do sada nismo mogli da radimo, iz prostog razloga što su imali bolju opremu, bolje motore i čamce od nas. Toliko brzo su bežali da ribočuvari nisu stizali ni da ih identifikuju – rekao je Kružević.

Rukovodilac Službe za ribarstvo, Miljan Mirković, rekao je da će nova oprema olakšati rad ribočuvarima, koji moraju da izlaze na teren u svim vremenskim uslovima. On je istakao je da od velike važnosti razumevanje i podrška rukovodstva za rad Ribočuvarske službe.

JVP “Vode Vojvodine“ je početkom ove godine ušlo u odlučnu borbu sa ribokradicama u cilju očuvanja ribljeg fonda. Pored kontinuirane nabavke nove opreme za ribočuvare, pojačan je nadzor nad ribolovnim vodama kojima upravlja preduzeće. Započeta je i akcija “ribočuvar – volonter“, kako bi se savesni pecaroši i svi oni koji to žele uključili u borbu protiv ribokrađe.

Tokom borbe sa ribokradicama u prvih devet meseci ove godine, Ribočuvarska služba JVP “Vode Vojvodine“ zabeležila je 2.371 izlazak na vodu, a zaplenjeno je 54 kilometara ilegalno postavljene mreže, što je jednako razdaljini od Novog Sada do Zrenjanina. Ribočuvari su zaplenili i 85 alata koje koriste ribokradice, kao i šest čamaca i isto toliko motora.

JVP “Vode Vojvodine“ nastavlja i rad na obnovi ribljeg fonda. Tokom prošle godine, u ribolovne vode kojim upravlja preduzeće ubačeno je oko 70.000 jedinki, dok se ove godine planira poribljavanje sa 110.000 jedinki riblje mlađi.

Foto: JVP “Vode Vojvodine“


reklama