Novi konkurs Zavoda za ravnopravnost polova za kupovinu kuće na selu

65

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Konkurs ima za cilj da unapredi ekonomski položaj žena putem porasta broja žena vlasnica nepokretnosti, podstakne razvoj ruralnih sredina i poboljša demografsku strukturu kroz dolazak dece i povećanja nataliteta, a otvoren je do 21. aprila 2022. godine.

Ove godine Zavod je za ovaj program obezbedio ukupno 18 miliona dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Vojvodine iznosi 1,2 miliona dinara.

Pravo učešća imaju supružnici i vanbračni partneri sa trajnijom životnom zajednicom.

Kriterijumi za dodelu sredstava su godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina), radni odnos (da je jedan od učesnika konkursa zaposlen), zatim obrazovanje, da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti, da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine, kao i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.

Konkurs za kuće Zavod realizuje od 2015. godine i do sada se 312 porodica nastanilo u selima širom Vojvodine, dok je 312 žena postalo suvlasnik nekretnine. Iz budžeta AP Vojvodine je za realizaciju ovog podsticajnog programa izdvojeno 305 miliona dinara.

Kuće su dodeljene u 40 opština Vojvodine, a najveći broj nekretnina kupljen je u selima sa teritorija opština Bačka Palanka, Vrbas, Subotica, Šid, Sombor i Bečej.

Odluka o raspisivanju konkursa za kuće

Pravilnik o uslovima za dodelu sredstava

Konkurs za kuće

Obrazac prijave za kuće

Obaveštenje o obradi podataka

Foto: Agro TV


reklama