Obavljena akcija pošumljavanja na području ŠU “Apatin”

91

Pošto je odgovarajuće radne snage sve manje, u JP “Vojvodinašume“ je već postalo uobičajeno da se kao volonteri u pošumljavanje uključe svi zaposleni kada im to organizacija posla dozvoljava. Ovoga puta, kolege koje rade u šumskom gazdinstvu “Sombor“ su u pomoć došli u šumsku upravu „Apatin“.

Inženjeri, tehničari, šumski radnici i traktoristi organizovali su akciju pošumljavanja u gazdinskoj jedinici “Apatinski rit“, odeljenje 15/f, i tom prilikom zasadili ukupno 586 dvogodišnjih sadnica topole što odgovara površini od 2,11 hektara.

Posao je bio dobro organizovan i istovremeno je vršeno raznošenje sadnica i postavljanje u izbušene rupe, kao i postavljanje individualne zaštite od divljači.

Foto: JP “Vojvodinašume“


reklama