Objavljena Rang lista za Sedmi javni poziv – IPARD Mera 1

110

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Rang listu zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, posle obrade prigovora podnetih na Bodovnu listu podnetih zahteva od 9. juna 2022. godine.

Projekti će biti odobravani u skladu sa Konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, nakon administrativne i terenske kontrole ispunjenosti uslova.

Sedmi javni poziv u okviru Mere 1, kojim su obuhvaćene investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, raspisan je 17. februara 2022. godine.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 1.351.460.408,52 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća, ostalih useva, grožđa i jaja mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.

Rang lista za Sedmi javni poziv Mera 1

Foto: Envato


reklama