Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava

2291

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar potrebno je da na početku svake godine izvrši obnovu registracije.

Prilikom obnove registracije u Registru, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu preko korisničkog naloga pristupa portalu softverskog rešenja e-Agrar, vrši pregled podataka upisanih u Registar i elektronskim putem neposredno u sistemu vrši izmenu upisanih podataka ukoliko je bilo promene u odnosu na stanje u Registru.

U slučaju promene statusnih podataka, odnosno podataka koji se odnose na zemljišni fond (vrsta poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama), promene zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.) podnosilac zahteva za obnovu registracije prilaže odgovarajuću dokumentaciju.

Izvor: Savetodavac za agroekonomiju Slađana Petrić, PSSS Čačak

Foto: Envato


reklama