Od sledeće godine vlasnici objekata seoskog turizma u RS plaćaće taksu za svako noćenje

19

Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona kojim se predviđa da od naredne godine pružaoci ugostiteljskih usluga u objektima seoskog turizma postanu obveznici plaćanja boravišne takse po svakom ostvarenom noćenju.

Dosadašnjim zakonskim rešenjem pružaoci takvih usluga bili su izuzeti iz sistema plaćanja boravišne takse, kako bi u što većoj meri bio olakšan rad tih ugostitelja.

– Imajući u vidu sve veći broj pružalaca ugostiteljskih usluga u objektima seoskog turizma i značaj ruralnog turizma kao jedne od najrazvijenijih grana turizma u Republici Srpskoj, neophodno je da se i njihov položaj izjednači sa drugim vrstama ugostiteljskih objekata – saopštio je Biro za odnose s javnošću Vlade RS.

Dodaje se da je cilj predloženih izmena visine boravišne takse jeste i da se osigura ekvivalentnost između pruženih usluga i plaćene boravišne takse.

Nacrtom ovog akta definisano je da su pružaoci ugostiteljskih usluga u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje od 1. januara 2025. godine dužni da počnu sa plaćanjem boravišne takse po svakom ostvarenom noćenju, pod istim uslovima i na isti način kao i drugi ugostitelji.

Oni bi bili obavezni da plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne takse za svaki ležaj u ugostiteljskom objektu, odnosno objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Foto: Envato, Pixabay


reklama