Određivanje optimalnog vremena berbe dunje

328

Plodovi dunje beru se tokom septembra pa sve do kraja oktobra, a vreme berbe presudno utiče na kvalitet i tehnološka svojstva plodova ove voćke.

Kako je dunja kao voćna vrsta dugo vegetira, odnosno, raste, prerana berba može uzorkovati veliki gubitak u težini i kvalitetu, dok ukoliko dođe do kašnjenja postoji opasnost od prekomernog opadanja plodova i pojave skladištenih bolesti.

Dunja se bere dok su plodovi manje-više na određenom stupnju zrelosti koja se ne može uvek lako i pravilno odrediti. U principu, kao i kod ostalih voćaka, postoje dva stepena zrelosti ploda: fiziološka (botanička) i potpuna ili konzumna zrelost.

Kada ćemo odrediti optimalno vreme berbe zavisiće u mnogome i od namene plodova – da li će se koristiti za konzumnu upotrebu ili za industrijsku preradu.

Botanička zrelost plodova dunje može se odrediti na više načina. Pri tome se najčešće uzima broj dana od punog cvetanja do prestanka rasta. Za razvitak plodova dunje potrebno je 120-150 dana.

U praksi se botanička zrelost utvrđuje sledećim pokazateljima: odvajanje peteljke plodova od grančica, promena osnovne boje pokožice (dobijanje žućkaste ili žute boje), promena boje semenke, koeznzistencija mesnatog dela.

Kao jedan od pokazatelja može poslužiti i lakoća odvajanja malja sa pokožice ploda – kod nezrelih plodova malje se znatno teže čupaju.

Plodovi dunje namenjeni preradi beru se u punoj zrelosti. Pre berbe poželjno je pokupiti otpale plodove i očistiti korov. Pri berbi potrebno je voditi računa da se ne lome grančice koje nose plodove , jer će one nositi rodne pupoljke za narednu godinu.

Prema kvalitetu, dunje se stavljaju u promet kao dunje I i II kvaliteta. Dunje I kvaliteta moraju biti pravilno razvijene, prečnika najmanje oko 70 mm, meso ploda mora biti svetložute boje i bez mrkih mrlja, a pokožica ne sme imati crne mrlje. Dunje II kvaliteta mogu imati 5% plodova sa mrkim mrljama i manjim oštećenjima, a prečnik ploda mora biti preko 50 mm.

Izvor: dipl. inž. Radomir Bušatović, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay


reklama