Određivanje pola kod živine

61

U savremenom živinarstvu postoji potreba da se živina već u prvim danima života odvoji po polu, jer se u većini slučajeva muška i ženska grla gaje odvojeno.

U proizvodnji hibrida za dalji priplod ostavljaju se samo muška ili samo ženska grla, dok se suprotni pol tovi ili neškodljivo uklanja. Ukoliko se radi o proizvodnji konzumnih jaja, ostavljaju se samo ženska grla dok se petlići najčešće eutanaziraju. Potreba da se prvog dana zna pol postoji kako bi se adekvatno mogla primeniti tehnologija gajenja, uz velike ekonomske prednosti (npr. ušteda u hrani).

Živinu je po fenotipu na osnovu polnog dimorfizma moguće odvojiti kada dostigne određenu telesnu razvijenost (kod kokošaka i ćuraka to je oko sedme nedelje života, dok je kod plovki i gusaka to nešto kasnije).

Postoji nekoliko mogućnosti kako se može utvrditi pol u prvim danima života. Jedan je na osnovu brzine operjavanja. Sporo operjavanje mladih pilića posledica je prisustva kvalitativnog dominantnog gena „K“, koji je povezan sa polom. Njegov alel je brzo operjavajući recesivan gen „k“. U recesivnoj kombinaciji gena karakteristično je da pera brže rastu tokom prvih 6-9 nedelja života pileta. Bitno je da je razlika između brzog i sporog operjavanja očigledna već u vreme kada se pile izleže, ali samo u odnosu dužine primarnih letnih krilnih pera i pokrovnih pera.  Pregled pilića na ovaj način je dosta jednostavan metod i dobro uvežban operater ga obavlja brzo i uspešno. Pregleda se tako što se sa gornje strane i pod dobrom svetlošću posmatra perje na primarnoj zasavici raširenog krila pri čemu se zapaža da pokrovna pera izlaze na površinu prepokrivajući primarna letna pera. Ono što se može zapaziti jeste da ženski pilići iz ove kombinacije ukrštanja imaju kraća pokrovna pera od primarnih letnih krilnih pera, dok kod muških pilića pokrovna pera su ista ili duža od primarnih letnih pera.

Kod izvesnih rasa i hibrida, određivanje pola u ranom uzrastu je moguće i na osnovu boje perja, koja je vezana za polne hromozome. Ponegde je ovo moguće već od prvog dana života, jer se boje i šare perja razlikuju kod muških i ženskih pilića.

Još jedan način odvajanja svih vrsta živine po polovima jeste ustanovljavanjem postojanja penisa u kloaki ili otkrivanjem jajnika odnosno testisa posebnim aparatom koji se zove „čiktester“. U kloaki muških pilića i ćurića nalazi se rudimentirani, odnosno kod muških guščića i plivčića nerazvijeni penis. Metod odvajanja živine po polu ostanovljavanjem penisa u kloaki sastoji se u tome što operater posebnim zahvatom otvara kloaku pileta i na osnovu postojanja ili nepostojanja muškog polnog organa ustanovljava pol. Pri ovom metodu neophodna je dobra moć zapažanja kao i jak izvor svetla. Operater pile hvata jednom rukom i to tako da su mu glava i vrat između malog i domalog prsta dok trbuh obuhvata domalim i srednjim prstom. Kažiprstom i palcem vrši pritisak na trbuh prema kloaki. Na ovaj način najpre se isprazni kloaka od izmeta i potom se ona otvara i to pritiskom odozgo i sa strane jagodicom palca leve ruke uz istovremeno pritiskanje napred prednje ivice kloake palcem desne ruke. Na sluzokoži tako otvorene kloake uočava se polni organ muških pilića u vidu malog belog zareza prečnika 2-3 mm. Dnevna norma jednog operatera koji je iskusan, može biti oko 700-1000 pilića na sat. Po istom metodu može se određivati pol kod ćurića, guščića i pačića.

Metoda određivanja pola upotrebom „čiktestera“ je još sigurnija od prethodne metode, ali  je nešto sporija. Njom se može pregledati manji broj pilića, negde do 500 pilića na sat. Preko cevčice koja ima stakleni vrh, a koja se nalazi na prednjoj strani aparata, osvetljava se abdomen pileta. Ustanovljavanjem testisa ili jajnjika kao što je to bilo kod prethodne metode, ustanovljava se pol pileta. Izvodi se tako što operater jednom rukom uzima pile, dok drugom lagano uvlači kroz kloaku cevčicu u trbušnu šupljinu u dužini od 1 cm. Uveličana slika testisa ili jajnika dobija se zahvaljujući jakom izvoru svetla i sistema sočiva čime se dobija sigurnost u oceni. Međutim, sa ovom metodom treba biti vrlo obazriv jer se često dešava da se cevčica, ili neki njen deo, polomi u kloaki, što dovodi do povrede pileta. Takođe neophodno je voditi računa prilikom uvlačenja cevčice te ne uvlačiti je previše duboko, jer i to može dovesti do povrede. Ova metoda se najčešće koristi kada je potrebno pregledati manji broj pilića ili kada ne postoji mogućnost pregleda pilića nekom drugom metodom.

Izvor:  „Bolesti živine“ praktikum, Doc. dr Bojana Vidović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (2020)

Foto: Freepik, Freepik, Pixabay


reklama