Održana velika akcija čišćenja SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“

13

JP „Vojvodinašume“ je, u saradnji sa organizacijom Discover Serbia, u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ sprovela još jednu veliku ekološku, volontersku akciju „ECO-FAMILY DAY“.

Samu akciju podržao je i EKOSTAR PAK – privredno društvo za upravljanja ambalažnim otpadom.

Preko 150 volontera i volonterki iz kompanije Yandex je sakupilo 50 džakova smeća i plastike uz pomoć ekološke flote sa priobalja i teže dostupnog dela u Koviljskom delu rezervata.

Najveći doprinos volonteri i volontorke su dali prilikom čišćenja kanala od granja i naplavina uz stari tok Dunava, sa ciljem stvaranja boljih stanišnih uslova za prisutni biodiverzitet.

Takođe, istog dana, izrađeno je i postavljeno 9 gnezda, od vrbovog pruća, za smuđa u okviru ostrva Šlajz.

Sama akcija završena je kroz sadnju 100 sadnica crnog bora oko šumarije.

Kako je ovaj događaj imao i drugi cilj, tj. da okupi porodicu na jednom mestu i na taj način zajednički podseti odrasle, a nauči najmlađe pravim vrednostima i odnosu prema prirodi, za decu su pripremljene edukativne aktivnosti.

Zaposleni JP „Vojvodinašume“ i edukativni tim Discaver Serbia, koji čine licencirani edukatori za učenje u prirodi, realizovali su radionice na temu insekata i oprašivanja, dok je edukativni tim Dečijeg inovacionog centra pripremio za mališane ekološke lego radionice.

Foto: JP „Vojvodinašume“


reklama