Održavanje higijene štale

389

Higijena štale predstavlja polaznu osnovu za uspešan uzgoj stoke, odnosno osiguranje zdravog i produktivnog stada.

Svrha čišćenja i dezinfekcije je uništavanje mikroorganizama u štali kako bi se sprečile pojave bolesti i infekcije od kojih životinje oboljevaju, ali mogu i da uginu.

Dezinfekcija štala može se odvijati:

– Preventivno, minimalno jedanput godišnje, da bi se sprečila zaraza
– Planska dezinfekcija, u slučaju da dođe do pojave uzročnika bolesti

Pre početka dezinfekcije potrebno je iz štale izneti sav pokretni inventar i detaljno ga napolju očistiti. Zatečenu hranu u štali najbolje je izneti vani i na sigurnom mestu spaliti.

Dezinfekcija štala obavlja se u nekoliko faza:

– Mehaničko čišćenje, gde se sve površine nakvase hladnom vodom, dobro i detaljno se izribaju četkama i metlama i ispiraju se hladnom vodom
– Sušenje očišćene štale i pribora
– Dezinfekcija staja i opreme, gde se površine više puta temeljno prskaju pripremljenim rastvorom sredstava za dezinfekciju
– Potpuno sušenje objekta i opreme

Sredstva koja se koriste za dezinfekciju su: hlorni kreč, krečno mleko i masna soda. Dezinfekciona sredstva se raspršuju upotrebom različitih prskalica. Priprema dezinfekcionog sredstva se vrši prema proizvođačkim upustvima koja se nalaze na pakovanju sredstava za dezinfekciju.

Pored dezinfekcije, štale je potrebno svakodnevno u nekoliko navrata čistiti, provetravati i ukoliko se koristi prostirka, istu redovno čistiti i menjati sa suvom prostirkom ali uvek posle muže.

dipl. ing. stočarstva Safet Vesnić, PSSS Novi Pazar

Foto: Pixabay


reklama