Odvodnjavanje zemljišta

423
Contractors working with drainage trencher / tile plow on farmland When: 03 Apr 2013

Suvišnu vodu iz zemljišta možemo odstraniti na više načina, što zavisi of njenog porekla.

To se obično čini izgradnjom odvodnih kanala u podnožju brda ako voda s njih otiče, gde nagib treba pošumiti i potraviti da bi se sprečilo naglo oticanje vode ili izgradnjom otvorenih ili zatvorenih kanala (drenaža), ako je u pitanju podzemna voda ili voda zadržana u ulegnućima.

Oba ova načina imaju dobre i loše strane. Drenaža je skuplja, ali za isušivanje teških zemljišta mnogo pogodnija.

Zemljište je podvodno i treba ga odvodnjavati:

-ako se na površini, za duže ili kraće vrijeme, nalazi voda u obliku bara

-ako se u iskopanim rupama pojavljuje i zadržava voda

-ako na zemljištu raste trska, šaš, ševar, kiseljak, ljutići, mahovina i drugo

Kako se utvrđuje nivo podzemnih voda? Na ispitivanom terenu, po dijagonali treba iskopati izvestan broj rupa dubokih do jedan metar na rastojanju 50-60 metara. Zidove rupa dobro je obložiti daskama. Poslije toga svakih sedam do deset dana meri se rastojanje od površine zemljišta do samog nivoa vode.

Za ratarske kulture nivo podzemnih voda mora biti spušten najmanje na oko 80 centimetara, a najbolje odgovara usevima ako se nalazi na dubini od jedan do 1,25 metra.

Kod livada nivo podzemne vode može biti na dubini od 50 centimetara.

Ukoliko se zemljište nalazi u boljem, kultivisanom stanju, u hladnijim predelima, i ukoliko je vodenih taloga više, utoliko nivo podzemne vode može biti niži, i obrnuto.

Za uklanjanje suvišne vode u nekom zemljištu mogu se upotrijebiti i biljke koje troše mnogo vode kao što su: jasen, breza, bukva, grab, brijest, topola, vrba, hrast… Od useva pogodni su suncokret i bundeva.

Savremeni proces proizvodnje zahtijeva ne samo ’svlačenje’ vode i pasivnu zaštitu već i regulisanje vodno-vazdušnog režima zemljišta u čitavoj zoni korenskog sistema. Nužno je radikalno uklanjanje suvišne vode iz zemljišta.

Kada je reč o odvodnjavanju pojedinih tipova zemljišta, mora se imati u vidu da:

– odvodnjavanje močvarnih i livadskih zemljišta, kao i retkih crnica u rečnim dolinama postiže se ne samo kopanjem odvodnih kanala, već i regulisanjem rečnih korita,

– na parapodzolima nužno je odvođenje ’površinskih voda’ koje se pojavljuju u sezoni prolećnih kiša. Ovo se može donekle postići i dubokim oranjem, ali je još sigurnije prokopavanje kanala,

– odvodnjavanje treba primeniti i u svim drugim slučajevima (na svim tipovima zemljišta) ukoliko se voda zadržava nešto duže na površini – znači, svih površinskih voda koje mogu naneti štete zemljištu ili usevima na njima.


reklama