Opština Kula objavila naredbu o zabrani paljenja žetvenih ostataka

54

Sa ciljem zaštite od požara, opština Kula objavila je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje žetvenih ostataka (slame i strnjike) za vreme žetve u tekućoj godini.

Ovakva odluka je doneta, pre svega, iz razloga što su ovakvi postupci u najvećem broju slučajeva uzročnici požara. Takođe, izdato je i saopštenje koje detaljnije pojašnjava uslove i načine delovanja u slučaju požara, kao i prevencije nastanka istog.

Sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu moraju da budu tehnički ispravna i da poseduju odgovarajuća sredstva za gašenje požara. Takođe, lica koja upravljaju ovim mašinama moraju da budu stručno osposobljena za gašenje požara i moraju da poseduju opremu za prvu pomoć.

Za sve eventualne dileme u vezi sa ovom temom građani se mogu obratiti na sledeće brojeve telefona: Opštinski vatrogasni savez Kula, 025/722-801, Vatrogasna jedinica Kula, 025/720-093 i Opštinski štab za žetvu, 025/722-302.

Foto: Envato


reklama