Opština Ruma objavila javne pozive za kratkoročno kreditiranje i osiguranje useva

36

Opština Ruma objavila je dva Javna poziva namenjena bankama i poljoprivrednim gazdinstvima.

Prvi javni poziv namenjen je bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Rok za dostavljanje ponude je do 12.4.2024. godine do 15 časova.

JAVNI POZIV

Drugi javni poziv namenjen je aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Ruma za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2024. godini.

JAVNI POZIV

IZJAVA

ZAHTEV

Period za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Ruma do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2024. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, na telefon broj 022/478-712, lokal 109.

Foto: Envato


reklama