Optimalne temperature za gajenje jagode u plasteniku

1008

Jagoda je veoma profitabilna i atraktivna biljna kultura i ima visoku cenu, pogotovo van sezone. Zbog toga je bitno smanjiti rizik u proizvodnji i deo zasada jagoda pokriti plastenicima.

Kako bi se postigli najbolji prinosi pri gajenju jagoda u zaštićenom prostoru biljkama je potrebno obezbediti adekvatne uslove. Jedan od osnovnih uslova je optimalna temperatura u različitim stadijumima rasta i razvoja.

Poželjno je da u godini zasnivanja useva, posle jesenje berbe u toku zimskih meseci, temperature vazduha u plasteniku bude oko 1-2°C u trajanju od najmanje 5 nedelja.

Kod biljaka koje daju plod u rano proleće, tokom januara ili na početku februara, trebalo bi održavati temperaturu od najmanje 12°C danju, a tokom noći oko 8°C. Otvaranjem cvetnih pupoljaka temperatura se postepeno povećava. Kada počnu da se formiraju zeleni plodovi, optimalne dnevne temperature su 16-20°C, dok je noćna oko 10°C. U vreme cvetanja potrebno je provetravati zaštićeni prostor kada temperatura pređe 20°C. Visoke temperature tada mogu prouzrokovati zaostajanje biljaka u rastu, kao i kasniju pojavu deformsanih plodova. Provetravanjem se ujedno utiče na smanjenje vlažnosti u zaštićenom prostoru, a tako se smanjuje rizik od pojave različitih vrsta bolesti (npr. siva plesan).

Kod biljaka koje donose plodove krajem leta ili u jesen, potrebno je osigurati što nižu temperaturu, sve do faze sazrevanja plodova. Temperatura ne bi trebala da pređe 24°C. Više temperature mogu negativno uticati na oprašivanje cvetova, veličinu plodova jagode i na sam prinos. Početkom septembra, pa sve do kraja berbe, dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 16°C, a noćna 10°C. Krajem berbe temperatura se spušta na 12 do 14°C tokom dana, odnosno 8°C noću.

Gajenje jagode u zaštićenom prostoru predstavlja jedan od najintezivnijih oblika gajenja čiji je cilj što raniji izlazak na tržište sa svežom jagodom. Ovakvom proizvodnjom ostvaruje se veća cena, a samim tim i profit.

Izvor: dipl. Inž. Sanja Čokojević, PSSS Knjaževac

Foto: Unsplash, Pixabay


reklama