Pikiranje u rasadnicima

43

Pikiranje se izvodi da bi se povećao životni prostor biljkama i ima praktični značaj jer omogućava da se odgoje i rasade odrasle biljke koje će ranije stići za rod. 

Pikiranje je, zapravo, presađivanje biljke sa manje na veću površinu. Ovaj proces je veoma značajan u povrtarstvu. Sa biološkog stanovišta pikiranje nije neophodno ukoliko se biljkama, prilikom setve, obezbedi vegetacioni prostor kakav dobijaju prilikom pikiranja. Međutim, pikiranjem se ostvaruje veća ekonomičnost, ušteda rada, materijala i sredstava, a samim tim i zarada, pa je iz tih razloga široko rasprostranjeno. Treba napomenuti da je ova operacija ekonomski i agrotehnički opravdana samo u ranoj proizvodnji povrća.

Po pravilu je uspešnije kada su biljčice mlađe. U praksi se vrši kada se na sejancima pojave 2-3 listića, što je otprilike 15-20 dana nakon setve. Tada se obavlja pikiranje u prethodno pripremljene posude. Najpogodnije su nadzemne ili plitko ukopane leje. Pre pikiranja markerom se obeleže mesta gde će biti usađena svaka biljčica. Sadnja se obavlja malom sadiljkom ili pod prst na 2-3 cm veću dubinu od one na kojoj su biljke do tad rasle. Uobičajen razmak sadnje je 10-12 cm. Vađenje sejanaca iz semeništa, kao i samo pikiranje, vrši se pažljivo, da ne bi došlo do povređivanja mladih biljčica. Temperatura supstrata u koji pikiramo bi trebala da bude iznad 15°C. Prilikom pikiranja, treba voditi računa da se koren ne podvija, a pikirane biljke odmah zaliti vodom. I sa količinom vode treba biti obazriv, jer ne želimo da dovedemo do gušenja biljčica.

Nakon pikiranja, rasadu je neophodno pružiti odgovarajuću negu, koja se sastoji od zalivanja, prevljenja korova i zaštite. Ukoliko se pojave korovske biljke, suzbijaju se čupanjem. Prihrana se obavlja zavisno od stanja rasada. Ono što je veoma važno je svakodnevno provetravanje rasada kako bi u punom porastu na kraju bili u plastenicima gde će se dalje razvijati. Navodnjavanje je, naravno, redovna mera, ali obazrivo sa količinama da ne bi došlo do prekomernog porasta biljaka.

Nakon pikiranja, temperatura u plasteniku ne bi trebalo da prelazi 20° C, oblačnim danima 17-18° C, odnosno 15-16° C noću. Kada se formira 4-5 listova, temperatura se snižava za 2-3° C. Pripremljen rasad za sadnju je visok 25-30 cm, ima 6-7 stalnih listova. i nalazi se u fazi formiranja prve cvetne grane. Dobar rasad je onaj koji ima debelo i kratko stablo, sa dobro razvijenim listovima.
Od nicanja do faze gotovog rasada će proteći između 50 i 60 dana.

Foto: Cover-Images


reklama