PIS ponovo upozorava na zaštitu bresaka i nektarina pre očekivanih kiša

414

U svim najznačajnijim regijama gajenja bresaka i nektarina na području Srbije, registruje se bubrenje i otvaranje pupoljaka. U fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka, i u vlažnim uslovima, može doći do infekcije pupoljaka gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). Prema trenutnoj vremenskoj prognozi najavljene su moguće padavine za sredu i to za Bačku, Srem i Šumadiju, kao i za dane vikenda za celo područje naše zemlje.

Imajući u vidu da je osnovna strategija u suzbijanju ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja breskve i nektarine, primena preventivnih hemijskih mera zaštite pre padavina, a da se padavine ne mogu lokalno prognozirati sa visokom tačnošću na duži vremenski period, preporuka je da se na dnevnom nivou prati vremenska prognoza i najava padavina i blagovremeno sprovedu hemijske mere zaštite.

Takođe, vrlo važno je redovno pratiti faze razvoja bresaka i nektarina, a na koji način se mogu utvrditi faze razvoja u zasadima možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a.

Kod sorti gde se utvrdi početak bubrenja pupoljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra: Funguran OH 0,2-0,3%, Kocide 2000 0,25-0,35%, Everest 0,6-0,8%, Fungohem SC 1%.

Kod sorti gde se utvrdi prisustvo „zelene tačke” ili „zelenih uskih listića”, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida: Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%, Agrociram (ciram) 0,25-0,35%, Diziram 76 WG (ciram) 0,3%, Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (ditianon) 0,075%.

Foto: PIS, Pixabay


reklama