PIS preporučuje zaštitu jabuka pre najavljenih padavina

451

Na području Srbije, zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama cvetanja, a pred nama je kritičan period u zaštiti ove voćne vrste od prouzrokovača bolesti.

Od utorka sledeće nedelje najavljen je višednevni kišni period sa kojim postoji visok rizik od infekcije jabuka prouzrokovačima bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu jabuka od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, pred najavljene padavine, PIS preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama, kao što je Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Za zaštitu od prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida: Zignal ili Niveral ili Kardinal ili Gatro 500 SC (fluazinam) 0,6-0,75 l/ha + Sercadis Plus (fluksapiroksad + difenokonazol) 1,2 l/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Foto: Pixabay


reklama