PIS preporučuje zaštitu jabuke od štetoćina i patogena

223

Proizvodni zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja: od različitih faza cvetanja do početnih faza razvoja ploda. Na području Srbije u toku je let prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U regionima Čačka, Kragujevca, Kraljeva, Loznice, Mladenovca, Pirota, Smedereva, Vranja, Novog Sada, Pančeva, Sente, Sremske Mitrovice, Subotice i Kikinde u toku je početak polaganja jaja ove štetočine, dok se u svim ostalim regionima ovaj biološki događaj očekuje u narednim danima.

U zasadima jabuka sa velikim potencijalom jabukinog smotavca, naročito u zasadima starog tipa uzgoja, proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije piriproksifen: Harpun, Harpun EW, Lascar, Prince, u koncentraciji 0,075-0,1%.

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Ukoliko se pregledom zasada registruje prisustvo ovih štetočina, preporučuje se primena insekticida Sivanto Prime (flurohloridon) u količini 0,4 l/ha.

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima gde su završene faze cvetanja.

Period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i dalje je u toku. S obzirom na osetljivu fazu razvoja jabuka i lokalnu najavu padavina, proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena nekog od navedenih fungicida na bazi aktivne materije fluazinam: Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Hillan u količini 0,6-1 l/ha.

Kod osetljivog sortimenta, u cilju zaštite od gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora (Kumulus DF, Kossan WG, Wetsul, Microthiol special disperse) u količini od 3 do 5 kg/ha.

U zasadima koji se nalaze u različitim fazama cvetanja (regioni Novi Pazar, Kosovska Mitrovica) postoji visok rizik od infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), te se preporučuje primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama, Funguran OH 0,05%.

Foto: PIS


reklama