PIS preporuka zaštite bresaka i nektarina u fazi sazrevanja

70

U zasadima bresaka i nektarina otpočela je berba ranih sorti, dok su srednje i kasne sorte u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova. U fazama sazrevanja plodova bresaka i nektarina, i uz prisustvo vlage, može doći do infekcije plodova prouzrokovačima različitih vrsta truleži (Monilinia spp.).

Nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuje za naredni period nosi rizik od infekcije plodova navedenim patogenima.

U zasadima bresaka i nektarina čiji su plodovi ušli u faze sazrevanja, sa ciljem zaštite od prouzrokovača truleži, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

* Geoxe 50 WG (fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)
* Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana)
* Lira, Oligosan 25 EC (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana)
* Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana)
* Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)
* Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana)
* Flux (fludioksonil) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana)
* Image (piraklostrobin) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana)
* Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana)

U zasadima bresaka i nektarina u toku je aktivnost breskvinog smotavca. U regionu Novog Sada piljenje larvi druge generacije očekuje se u narednih nekoliko dana te se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije hlorantraniliprol sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi u plodove.

U ostalim regionima početak piljenja larvi ove štetočine se očekuje u narednih sedam dana. Zbog različitog vremena nastupanja bioloških događaja breskvinog smotavca i prisustva drugih insekata u zasadima, od čega zavisi i izbor insekticida za njihovo suzbijanje, proizvođačima se preporučuje praćenje regionskih preporuka na portalu PIS-a.

Napomena: Breskvin smotavac i pojedine gljive prouzrokovači truleži iz roda Monilinia su u nekim zemljama gde se izvozi naše voće karantinske vrste, tako da bi svi proizvođači koji su orijentisani ka izvozu trebalo da obrate posebnu pažnju na njihovo suzbijanje.

Važno: Prilikom primene pesticida obavezno bi trebalo voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima bresaka i nektarina u kojima je breba u toku ili se ona očekuje u narednim danima nikako ne treba sprovoditi hemijske mere zaštite.

Foto: PIS, Madeline Dowling, Clemson University, Bugwood.org, Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org, Molly Giesbrecht, Texas A&M AgriLife Extension Service, Bugwood.org


reklama