PIS savetuje zaštitu maline od prouzrokovača bolesti

423

Zasadi malina se, u zavisnoszi od lokaliteta i sorte, nalaze u fazi od pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57). Nestabilno vreme sa padavinama može da stvori povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem kestenjaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

PIS Srbija preporučuje proizvođačima da, čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu tretman nekim od fungicida:
* Quadris top, Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili
* Quadris, Župastrobin, Azbany 250 SC, Exacta, Promesa, Queen, Teatar (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%.

U malinjacima bi trebalo obratiti pažnju i na prisustvo vaši (Aphididae), jer su veoma povoljni uslovi za njihov razvoj. Takođe, uskoro će maline ući u cvetanje te će primena insekticida biti onemogućena. Ukoliko se u zasadima malina registruje prisustvo biljnih vaši, preporučuje se primena insekticida Tonus (a.m. acetamiprid) u količini 0,3 kg/ha ili Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2- 0,3 l/ha.

Foto: PIS Srbija


reklama