PIS Srbija skreće pažnju na piljenje larvi kukuruznog plamenca

22

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova se registruje prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca.

Zbog talasa najavljenih visokih temperatura vazduha, krajem nedelje se očekuje početak piljenja larvi, koje pričinjavaju štete tako što se ubušuju u biljke kukuruza i hrane unutar stabla, što za posledicu ima lomljenje stabljike, naročito pri jačim vetrovima i kombajniranju. Druga generacija oštećuje i klipove.

Proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala i po postizanju pragova štetnosti primena mera zaštite.

U usevima merkantilnog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajna legla plamenca prisutna na 10% biljaka. Kod proizvođača merkantilnog kukuruza ovaj tretman nije u širokoj praksi, ali trebalo bi imati u vidu da se suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele redovnom mehanizacijom, smanjuje potencijal štetočine za drugu generaciju, koja je izuzetno značajna zbog šteta koje larve pričinjavaju ubušujući se u klip.

Semenska proizvodnja kukuruza i kukuruza šećerca, s obzirom na prirodu proizvodnje i cene koštanja, iziskuje jače pragove štetnosti, te je u ovim proizvodnjama primena insekticida opravdana ukoliko se na 5% biljaka utvrde položena jajna legla.

Za suzbijanje kukuruznog plamenca preporuka je primena nekog od sledećih registrovanih insekticida:

* Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), 0,1-0,15 l/ha
* Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin), 0,2-0,25 l/ha
* Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), 0,4 l/ha

Foto: PIS Srbija, Eric Burkness, Bugwood.org, Frank Peairs, Colorado State University, Bugwood.org


reklama