PIS Srbija skreće pažnju na zaštitu šljiva od bolesti i štetočina

39

U zavisnosti od lokaliteta i sorte, zasadi šljiva nalaze se u fazi latice opale i plodnik raste do drugo opadanje plodova (BBCH 69-73). Na feromonskim klopkama za praćenje šljivinog smotavca, beleži se povećanje brojnosti ove štetočine.

U toku je i polaganje jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi. U cilju zaštite od ovih štetočina proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:
* Tonus extra ili Afinex (acetamiprid) u koncentraciji 0,025% ili
* Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05% ili
* Grom (lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03%

Nestabilni vremenski uslovi sa najavljenim padavinama za naredne dane za naš region mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, pre najavljenih padavina sprovedu hemijske mere zaštite šljive nekim od fungicida: Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi, Metod 480 SC, Venturion (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Foto: PIS Srbija


reklama