Plan poziva za IPARD III u 2024. godini

109

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je plan poziva za IPARD III program za 2024. godinu.

Inače, ovaj program će se sprovoditi do 2027. godine.

Najpre će biti raspisan poziv za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Ova mera podrazumeva izgradnju i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem. U planu je da ovaj poziv bude raspisan od 12.02.2024. do 12.04.2024, a njegova vrednost biće 6.504.096.134,11 dinara.

Drugi poziv biće za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Ovaj poziv biće raspisan od 22.04.2024. do 21.06.2024, a njegova vrednost biće 6.382.202.934,11 dinara.

Poziv za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja biće raspisan od 10.06.2024. do 09.08.2024. Vrednost ovog poziva biće 5.132.016.267,00 dinara.

Poziv za Meru 1– Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka traktora) biće raspisan od 16.09.2024. do 25.10.2024. Za ovaj poziv planirana su sredstva u iznosu od 2.700.403.200,00 dinara.

Foto: Envato, Ministarstvo poljoprivrede


reklama