’Plavo prskanje’ voća i povrća

100

Bordovska čorba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a ime je dobila po francuskom gradu Bordou, u čijoj je okolini 1882. prvi put primenjena u vinogradarstvu.

Od tada je ovaj fungicid, u čijem je sastavu bakar sulfat (plavi kamen) našao primenu u zaštiti mnogih vrsta voća i povrća.

plavi-kamen‘Plavo prskanje’ se planira i prip