Počela izrada nacrta Nacionalnog programa poljoprivrede 2022-2024.

49

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je izradu nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine, čije je usvajanje planirano početkom 2022. godine.

Nacionalni program za poljoprivredu predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora na srednjeročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2014-2024. godine.

Kao planski dokument, Nacionalni program za poljoprivredu definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine omogućava kontinuitet u planskom planiranju poljoprivredne politike, s obzirom da sledi posle isteka važenja Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2018-2020. godine.

Nacionalni program za poljoprivredu za period 2022-2024. godine bliže definiše mere i aktivnosti u okviru ciljeva programa, koji se odnose na direktnu podršku proizvodnji, jedinstvenu organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, institucionalnu i sistemsku podršku i organsku proizvodnju.

Foto: Freepik


reklama