Počela revitalizacija Dunavca kod Bačkog Monoštora

60

U toku su radovi na izmuljenju kanala poznatog kao Dunavac kod Bačkog Monoštora, koji je sporedni krak kanala Prigrevica-Bezdan. Do sada je izmuljeno 45.000 kubnih metara nanosa, od planiranih 70.000 u ovoj godini.

Izmuljenje se obavlja pomoći plovnog bagera – refulera i u skladu sa uslovima koje je propisao Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, s obzirom da ovaj kanal pripada Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje“. Vrednost radova iznosi 25 miliona dinara.

Dunavac kod Bačkog Monoštora dugačak je oko 2,3 kilometra. Kako ne pripada glavnom toku Hidrosistema DTD, nije izmuljivan decenijama unazad, što je i uzrokovalo njegovo gotovo potpuno zatvaranje. Revitalizacija je započeta 2019. godine.

Zahvaljujući ovim radovima, Dunavac kod Bačkog Monoštora ponovo će biti protočan, što će pozitivno uticati na okolni ekosistem, a poboljšaće i vodosnabdevanje ovog dela Hidrosistema DTD.

Foto: JVP “Vode Vojvodine”


reklama