Počeli radovi na prvoj fazi podsistema za navodnjavanje „Novi Slankamen“

45

JVP „Vode Vojvodine“ započelo je prvu fazu radova na podsistemu za navodnjavanje „Novi Slankamen“. Ovo je novi i poslednji u nizu projekat koji se finansira iz Abu Dabi fonda, sa ciljem da se unapredi snabdevanje oranica vodom u zapadnom Sremu.

Ovaj projekat podrazumeva izgradnju nove crpne stanice na Dunavu, sa kapacitetom od 600 litara vode u sekundi, te izgradnju potisnog cevovoda, dužine 1.250 metara i otvorenog rezervoara za vodu, čija će zapremina biti 14.500 kubnih metara. Iz rezervoara bi se dalje snabdevali potrošači, prema potrebi, preko distributivnog cevovoda i hidranta. Zahvaljujući ovim radovima biće omogućeno navodnjavanje 1.350 hektara poljoprivrednog zemljišta na potezu od Inđije do Novog Slankamena.

Trenutno su u toku zemljani radovi na pripremi terena za izgradnju rezervoara.

Vrednost ovog projekta iznosi 7.637.528,53 evra bez PDV-a. Rok za njihovo izvođenje je 600 dana.

Video o radovima na podsistemu za navodnjavanje pogledajte OVDE.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama