Pokrajina izdvojila 14 milona dinara za mehanizaciju u organskoj proizvodnji

29

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024. godini.

Cilj Konkursa jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za više investicija.

Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 14.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od prihvatljivih troškova investicije.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.     fizičko lice:
* nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
* preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
2.     pravno lice:
* privredno društvo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
* zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
* složena zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
3.     verske zajednice, crkve i manastiri

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti:

– putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNJU U AP VOJVODINI U 2024. GODINI“
– lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova
– elektronskim putem – AgroSens platfoma na način opisan u Upustvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-46-01 od 12 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti OVDE.

Foto: Envato


reklama