Polatna kod Žabara 190. selo koje je dobilo brzi optički internet (2)