Posebne dažbine za uvoz poljoprivrednih prehrambenih proizvoda

73

Vlada Republike Srbije usvojila je Odlluku o određivanju poljoprivrednih prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine.

Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda naplaćuje se prilikom carinjenja robe, u skladu sa propisima koji važe za naplaćivanje carine.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini dažbinu plaćaju u skladu sa odredbama tih sporazuma.

Ova odluka počela je da se primenjuje od 1. januara 2022. godine, a spisak poljoprivrednih prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina može se pogledati OVDE.

Foto: Freepik, Pexels


reklama