Potrebno zaštititi krušku od bakteriozne plamenjače i čađave krastavosti

210

Na području Srbije najveći deo sortimenta krušaka se nalazi u različitim fazama formiranja cvetnih pupoljaka, dok su zasadi sa ranim sortimentom, poput junske lepotice, u fazi početka cvetanja.

Od subote se za područje naše zemlje najavljuju višednevne padavine koje će, uz prisustvo cvetova kruške, stvoriti rizik od infekcije cveta najdestruktivnijim patogenom jabučastog voća – prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Sa ciljem zaštite kruške od bakteriozne plamenjače se, u zasadima koji su ušli u fazu cvetanja, pre najavljenih padavina, preporučuje sprovođenje preventivnih mera zaštite primenom preparata na bazi bakra u nižim koncentracijama ili biopesticida: Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,05-0,06% ili Ekstrasol F (Bacillus subtilis) 2 l/ha.

Najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida: Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M (mankozeb) u količini 2,5 kg/ha.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Foto: PIS, Envato


reklama