Predstavljen nacrt Programa navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji

62

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) izrađuje „Program navodnjavanja i odvodnjavanja u Republici Srbiji od 2023. do 2032. godine”. Osnovni cilj izrade ovog dokumenta je podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje povećanjem kapaciteta za navodnjavanje, identifikacijom i mapiranjem prioritetnih investicija u narednih deset godina.

Zadatak izrade Programa navodnjavanja i odvodnjavanja poveren je Radnoj grupi, koja je osnovana u junu 2020. godine i koja okuplja domaće i inostrane eksperte u ovoj oblasti, kao i predstavnike svih relevatnih zainteresovanih strana: Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za zaštitu životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičke direkcije za vode, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Privredne komore Srbije, JVP „Vode Vojvodine”, Poljoprivrednog fakulteta, kao i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i Instituta „Biosense”.

Na trećem sastanku Radne grupe predstavljen nacrt Programa navodnjavanja i odvodnjavanja, sa Akcionim planom, koji je rezultat dvogodišnjeg rada eksperata u okviru tematskih radnih grupa i objedinjuje devet tehničkih dokumenata, koji su dostupni na internet prezentaciji projekta: https://www.navodnjavanje.info/.

Prema rečima direktorke Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Nataše Milić: „Vlada Republike Srbije ojačava svoje upravljanje vodnim resursima, uz intenzivna ulaganja u sisteme za odvodnjavanje i kontrolu poplava tokom prethodne decenije. Nacrt Programa koji je predstavljen je prvi korak u daljoj planskoj izgradnji i rekonstrukciji sistema za navodnjavanje u Srbiji. Svrha ovog Programa je da utvrdi jasnu viziju razvoja navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji tokom perioda 2023–2032. godine. Njegovom implementacijom će se omogućiti da maksimalno iskoristimo prednosti navodnjavanja i odvodnjavanja, dok istovremeno štitimo životnu sredinu i druge korisnike voda“.

– Cilj akcionog plana je razvoj kapaciteta i mehanizama koji će omogućiti da buduće investicije budu na odgovarajući način odabrane, finansirane i praćene – rekao je Miljan Ždrale, regionalni direktor sektora agrobiznisa EBRD za centralnu i jugoistočnu Evropu, i dodao:

– Ciljano ulaganje u infrastrukturu otpornu na klimatske promene omogućiće poljoprivrednicima u Srbiji da bolje planiraju svoju proizvodnju, uz dugoročnu sigurnost.

Prisutnima se na sastanku radne grupe obratila i Vafa el Kuri, pomoćnik direktora Investicionog centra FAO.

– Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i jačanje otpornosti sektora na ekstremne klimatske uslove je globalni prioritet za sigurnost proizvodnje hrane i poboljšanje uslova života. Veoma mi je drago što su stručnjaci FAO-a imali priliku da doprinesu naporima Vlade Republike Srbije u izradi Programa za navodnjavanje i odvodnjavanje, koji služi ovom cilju. Raspoloživost i korišćenje vode postaje kritični aspekt poljoprivredne proizvodnje i sistem navodnjavanja u Srbiji doprinosi njenoj ulozi jedne od vodećih zemalja u regionu u proizvodnji žitarica i uljarica – kazala je ona.

„Program navodnjavanja i odvodnjavanja u Republici Srbiji od 2023. do 2032. godine” obezbeđuje smernice za javna ulaganja u navodnjavanje i odvodnjavanje i adekvatno upravljanje i finansiranje sistema u javnoj svojini. Takođe, Programom se uspostavlja odgovarajući pravni i institucionalni okvir za razvoj individualnog navodnjavanja, promovišu efikasne i profitabilne prakse navodnjavanja na poljoprivrednim gazdinstvima i obezbeđuje da javna ulaganja, politike i propisi adekvatno uzimaju u obzir klimatske promene.

Program prati i petogodišnji Akcioni plan kojim se utvrđuju specifične aktivnosti koje treba preduzeti tokom perioda 2023–2027. godine u oblasti zakonodavstva, upravljanja vodnim resursima, naknada za navodnjavanje i odvodnjavanje i ulaganje u javne sisteme navodnjavanja i odvodnjavanja. Akcioni plan obuhvata i pružanje budžetske podrške za ulaganja u gazdinstva za potrebe navodnjavanja i odvodnjavanja, kao i ostale mere podrške, kao što su istraživanje, savetovanje, praćenje i evaluacija. Akcioni plan će stvoriti kapacitete i mehanizme koji će omogućiti da buduća ulaganja budu pravilno odabrana, finansirana i praćena.

Pošto se razmotre svi komentari i analize dokumenta, Radna grupa će usvojiti finalni „Program navodnjavanja i odvodnjavanja u Republici Srbiji od 2023. do 2032. godine” i Ministarstvo poljoprivrede će ga staviti na uvid javnosti i organizovati javnu raspravu.

Foto: Envato


reklama